Gabinet Ortoptystyczny

Zofia Cieślik dyplomowana ortoptystka

Zajmujemy się diagnozą, leczeniem i terapią wzroku u dzieci i osób dorosłych.

Dzięki współpracy z Lekarzem Okulistą możemy traktować wzrok całościowo, pamiętamy, że wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów poznawczych i stanowi integralny element rozwoju dziecka. Dlatego staramy się współpracować ze specjalistami zajmującymi się wzrokiem z różnych dziedzin (okuliści, ortoptyści, rehabilitanci wzroku, tyflopedagodzy).

Nasze działania obejmują kompleksową opiekę nad dzieci z zezem, niedowidzeniem, z trudnościami w uczeniu się (dysleksją, z zaburzeniami funkcji pisania). Dobieramy odpowiedni, kompleksowy program terapii widzenia oraz narzędzia optyczne, optymalne dla małych Pacjentów.
Skupiamy też naszą uwagę na osobach dorosłych z problemami zezowymi i dwojeniem (dobór pryzmatów)

Nasze działania skupiają się między innymi na diagnostyce ortoptycznej: badania kąta zeza, stanu obuocznego widzenia, doborze korekcji okularowej, pryzmatycznej oraz soczewek kontaktowych.

Dzięki współpracy z różnymi ośrodkami leczenia zeza, możemy objąć opieką Pacjentów wymagających zabiegów chirurgicznych.

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań