Diagnostyka i Leczenie Niepłodności

W ramach Poradni Ginekologicznej specjaliści Centrum Medycznego AD CLINIC zapewniają diagnostykę i leczenie niepłodności małżeńskiej. Oferujemy pełen zakres diagnostyki i leczenia niepłodności:

  • - Badanie przedmiotowe i podmiotowe z dokładnym wywiadem
  • - Monitorowanie cyklu
  • - Badania nasienia - badania we współpracy z laboratorium zewnętrznym
  • - Fragmentacja nasienia - badania we współpracy z laboratorium zewnętrznym
  • - Badania biochemiczne, hormonalne, bakteriologiczne, genetyczne, immunologiczne (immunofenotyp)
  • - Badania drożności jajowodów techniką SoHSG/HoFoSy
  • - Hormonalna stymulacja jajeczkowania
  • - Inseminacje domaciczne - współpraca z Kliniką Leczenia Niepłodności Angelius
  • - Zabiegi in vitro (ICSI, IMSI) - współpraca z Kliniką Leczenia Niepłodności Angelius

Dzięki współpracy z laboratorium medycznym  Diagnostyka, Laboratorium Angelius, Cytolab,w Centrum Medycznym AD CLINIC istnieje możliwość wykonania pełnego zakresu badań biochemicznych, hormonalnych, bakteriologicznych a także genetycznych.

Centrum Medyczne AD CLINIC współpracuje z Kliniką leczenia Niepłodności Angelius Provita, co daje możliwość kierowania pacjentów na endoskopowe zabiegi ginekologiczne „jednego dnia” w ramach umowy z NFZ, a także stosowania metod leczenia niepłodności z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik zapłodnienia pozaustrojowego: inseminacje, in vitro (IMSI, ICSI)

Nasi specjaliści działają w oparciu o zagraniczne rekomendacje ESHRE jak i krajowe SPiN i PTMR dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności. Do najważniejszych rekomendacji należy stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Sekcji Płodności i Niepłodności. (plik pdf)

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań