dr Maria Zieleźnik - Suchanek

Maria ADC-1dr Maria Zieleźnik – Suchanek zajmuje się diagnostyką obrazową – m.in. badaniami USG gruczołu sutkowego, jamy brzusznej, szyi, tkanek miękkich oraz procedurami zabiegowymi pod kontrolą ultrasonografii.
Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań