Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne AD Clinic Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Bocznej 6.

CENTRUM MEDYCZNE AD CLINIC powołała Inspektora Ochrony Danych -Pana Marka Michnika- w celu zapewniania i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nadzorowania, opracowania i aktualizowania dokumentacji firmy dotyczącej bezpieczeństwa informacji. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną â adres e-mail:inspektorrodo@mmperfect.com , bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: M&M Perfect Sp. zo.o. Spółka Komandytowa, 41-203 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 12.

W związku z prowadzoną działalnością Centrum Medyczne AD CLINIC Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane osobowe Pacjentów w celach świadczenia usług medycznych, kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach i usługach, zarządzania usługami medycznymi, finansowymi, prowadzenia sprawozdawczości oraz w celach archiwalno-statystycznych. Do przetwarzania danych dopuszczone są osoby, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.

Znaczenie dla Pacjenta

Pacjenci mają prawo :

  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Centrum Medyczne AD CLINIC Sp. z o.o. Sp. K. stworzyła politykę dotyczącą ochrony danych osobowych w celu określenia zasad postępowania zgodnych z przepisami prawa polskiego, regulującymi kwestie przetwarzania danych osobowych i medycznych. Na tej podstawie sporządzone zostały procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wdrożono szereg procedur, m.in. dotyczących zarządzania dostępem do danych osobowych, ograniczenia możliwości przekazywania danych osobowych poza firmę oraz zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi spoza firmy.

W sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub zmian organizacyjnych, CentrumMedyczne AD CLINIC

Sp. z o.o.Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności. Polityka prywatności została zatwierdzona przez Prezesa  spółki.

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań