dr Michał Gola - radiolog

michal goladr Michał Gola zajmuje się diagnostyką obrazową – m.in. badaniami USG gruczołu sutkowego, jamy brzusznej, szyi, tkanek miękkich oraz procedurami zabiegowymi pod kontrolą ultrasonografii. Wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi, szczególnie z nowotworami piersi.

Przebieg pracy zawodowej:
- Od 2007 Pracownik Zakładu Radiodiagnostyki Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach
- 2006-2007 Lekarz stażysta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach

Członkostwo Towarzystw Naukowych:
- Członek Polskiego Towarzystwa Radiologicznego

Kursy i szkolenia:
- 2008-2013  Szkolenie specjalizacyjne: Radiologia i diagnostyka obrazowa
W jego trakcie obowiązkowe kursy pokrywające pełne spektrum metod obrazowania, liczne dodatkowe kursy, szkolenia oraz kongresy krajowe i zagraniczne.                 

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań