Pulmonologia i choroby dróg oddechowych

dr n. med. Maciej Tażbirek - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

1996 ukończenie Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
1996-1997 staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym.
od 1997 roku asystent, wykładowca a obecnie adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent Oddziału Pneumonologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach
2005 uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych (I stopień 2000 rok)
2005 uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej " Zmiany właściwości reologicznych krwi i osocza u chorych z obturacyjnym zespołem bezdechu we śnie podczas stosowania CPAP"
2009 uzyskanie tytułu specjalisty chorób płuc
Współautor kilkunastu publikacji i kilkudziesięciu doniesień na zjazdy krajowe oraz zagraniczne. Wielokrotny uczestnik szkoleń krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego.
http://tazbirek.pl/

 

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań