dr n. med. Bogusława Piela

zdjecie-boguslawa piela

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Absolwentka Dziennego Studium Doktoranckiego, Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych - 2008
Specjalista w zakresie Położnictwa i Ginekologii - 2011
W trakcie specjalizacji z Perinatologii 04.2015 do nadal

Przebieg pracy zawodowej:

- od 2011do nadal lekarz specjalista w NZOZ Sonomedico 1, NZOZ A-D Clinic,
- od 2007 do nadal lekarz specjalista w NZOZ Genom-Poradnia Genetyczna,
- 2005-nadal –asystent, starszy asystent, ordynator Oddziału Patologii Ciąży w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii ŚUM w Rudzie Śląskiej,
- 2003-2006 lekarz-wolontariat, doktorant w I Klinice Położnictwa i Ginekologii ŚUM SPCSK w Katowicach.

Członkostwo towarzystw naukowych:

- Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
- Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej,
- Członek sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
- Członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii).

Współorganizator i wykładowca podczas wielu kursów i konferencji. Autor lub współautor 33 komunikatów zjazdowych 23 artykułów (czasopisma recenzowane) oraz rozdziałów w 3 książkach.
Uczestnictwo bierne i czynne w licznych zjazdach i konferencjach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Posiadane certyfikaty: 

2014 – Certyfikat oceny serca płodu Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2014 – Certyfikat badań prenatalnych Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2014 – Certyfikat badań dopplerowskich Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2010 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
2010 – Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Echocardiography Course
2007 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem

Staże zagraniczne:

2005 – The Conquest Hospital , Hastings, Anglia Oddział Ginekologii i Położnictwa
2002 – Uniwersytet Medyczny w Messinie, Włochy-KLinika Ginekologii i Polożnictwa
2001 – Uniwersytet Medyczny w Debreczynie, Węgry, Klinika Ginekologii i Położnictwa

Ginekologia

i położnictwo

Diagnostyka

i leczenie niepłodności

Diagnostyka

prenatalna

Obrazowa

diagnostyka ultrasonograficzna

Okulistyka

Endokrynologia

Chirurgia naczyniowa

Pulmonologia

/choroby wewnętrzne

Laryngologia

Laboratorium

/punkt pobrań